ÖNÜMLER

Boýag

Boýag

Boýag kömekçileri

Dokma boýag prosesinde matalary deň derejede boýaýan we boýag kemçilikleriniň öňüni alýan boýag täsirini gowulandyrmak üçin ulanylýar.
KOREBIR +
Tamamlamak

Tamamlamak

Tamamlaýjy agentler

Elleriň duýgurlygyny we matalaryň öndürijiligini gowulandyrmak üçin ulanylýar, bu matalaryň gidrotehniki, ýumşaklygy, tekizligi, berkligi, gödekligi, dermanlara garşy emlägi we ajallara garşy emläk we ş.m. berip biler.
KOREBIR +

BIZ hakda

“Guangdong Innovative Fine Chemical Co., Ltd.” 1996-njy ýylda esaslandyryldy.

Biz Hytaýyň meşhur trikota town şäherinde, Guangdong welaýatynyň Şantou şäheriniň Liangying şäheri ýaly ýerleşýäris.Dokma boýag we timarlaýyş kömekçileriniň meşhur we öňdebaryjy önümçilik kärhanasy.

“Guangdong Innovative Fine Chemical Co., Ltd.” dokma boýag we bezeg kömekçileri üçin gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmatlar bilen meşgullanýar.Mundan başga-da, müşderilere ýöriteleşdirilen önümler, çözgütler we tehniki maslahat beriş we ş.m. berip bileris. Milli ýokary tehnologiýaly kärhana we ISO9001: 2015 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny yzygiderli aldyk ……


 • 26 + ýyl
  Senagat tejribesi
 • 100 + görnüşleri
  Dokma kömekçileri
 • 100 +
  Professional işgärler
index_count_txt

Hyzmatdaşlyk prosesi

 • 1

  1

  Talaplara laýyklykda täze önümleri ösdüriň.

 • 2

  2

  Synag üçin müşderilere nusga beriň.

 • 3

  3

  Synag önümçiligi we köpçülikleýin önümçilik.

 • 4

  4

  Dokma boýag we timar önümçiligi üçin ulanylýar.

KERTIFIKASI OFANYUMBER SANY

  • ISO9001: 2015 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy
  • Techokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy
  • Oýlap tapyş patentleri
  • Halkara şahadatnamasy: ECO PASSPORT, GOTS, OEKO-TEX 100 we ZDHC ……
 • Innowasiýa inçe himiýa
 • index_cert_02
 • index_cert_03
 • Innowasiýa inçe himiýa
 • index_cert_05
 • index_cert_06
 • index_cert_07
 • Innowasiýa inçe himiýa

Tehniki innowasiýa

Dokma boýag we timarlaýyş pudagyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri üns berýäris.

Kepilnamaly üpjün ediji

 • index_supplier_01
 • index_supplier_02
 • index_supplier_03
 • index_supplier_04
 • index_supplier_05
 • index_supplier_06
Telefon / Wechat / Whatsapp:
+ 86-15766227459
Salgysy:
Gucuo bölüminiň gündogary, Sişen ýoly, Liangying şäherçesi, Çaonan etraby, Şantou şäheri, Guangdong welaýaty, Hytaý